Школа: 0888 500 681 Занималня: 0884 645 834

Индивидуални уроци

Основни цели

  • Помощ в усвояването на материала от училище
  • Индивидуално внимание към образователните нужди на ученика
  • Повишаване на успеха в училище

Защо да се доверите на НИЯ?

  • Удобна локация 
  • Отговорни педагози, специалисти в подготовката на кандидат-гимназисти
  • Учебен център с 13-годишен опит 
  • Спокойна и продуктивна атмосфера