Школа: 0888 500 681 Занималня: 0884 645 834

Присъствени пробни изпити - 7. клас

Предстоящи дати

Математика

 

Предстои да бъдат обявени датите за учебната 2022/2023 година.

 

Български език 

Предстои да бъдат обявени датите за учебната 2022/2023 година.

 

 

Локации

Цени

Предстои да бъдат обявени цените за учебната 2022/2023 година.

Защо да се доверите на НИЯ?

  • Проверка на знанията от 5. до 7. клас
  • Пълно симулиране на изпитна атмосфера
  • Помощ за преодоляване на стреса от изпити
  • Оценка с персонална рецензия за ученика

 

За повече информация: 0888 500 681

Независима външна оценка

 

Една от основните цели на пробните изпити е да получите независима оценка за напредъка на Вашето дете в подготовката за НВО. Ако резултатите са задоволителни, ще бъдете спокойни, че сте на прав път. Ако има пропуски, ще бъдете информирани за тях и ще можете да вземете мерки за отстраняването им.

Психологическа подготовка

 

Изпитна атмосфера

 

Пробните изпити в НИЯ представляват пълна симулация на изпитите за национално външно оценяване. Учениците са явяват в залата 15 минути преди началния час. На работните си маси имат право да разполагат с чертожни инструменти, химикалки, моливи и вода. Мобилните телефони и калкулатори са абсолютно забранени и могат да доведат до дисквалификация на ученика. Квестори инструктират учениците и следят за спазването на изпитните правила.

Съдържание и структура

 

Структурата и съдържанието на пробните изпити не се различават от тези на държавното външно оценяване. Изпитът се провежда в две части - Модул 1 и Модул 2. Модул 1 се състои от тестови задачи и задачи с кратък отговор. Документацията съдържа тестова книжка, бланка за отговори и чернова. Времето за работа по модула е 60 минути. Модул 2 по БЕЛ е преразказ, а по математика - 3 многокомпонентни задачи. Предвиденото време за работа по Модул 2 е 90 минути. Учениците имат възможност да използват чернова и белова. Текстът, върху който е преразказът по БЕЛ, се предоставя на учениците за 15, но не могат да го използват при писане на преразказа.

Академична справка

 

След проверка на изпита преподавателите на НИЯ изготвят академична справка. Там те нанасят резултата от изпита и идентифицират темите, на които ученикът има нужда да наблегне за повишаване на резултата си.

Онлайн получаване на резултати

 

За да се спести от времето на родителите, проведеният изпит и академичната справка се публикуват в онлайн портала на НИЯ. Там файловете са достъпни както от компютър, така и от таблет и мобилен телефон.